دوشنبه ۰۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۲:۴۶  |  Monday, 26 August 2019
کد خبر: ۲۴۱۳۴
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۹ - ۲۸ دی ۱۳۹۷
طنز / جهانگیر ایزدپناه
عرض شود در این دور و زمانه باید کلاهت را سفت و سخت بگیری که باد نبرد و به فکر یک لقمه نون باشی ....
پایگاه خبری آوای رودکوف-«جهانگیرایزدپناه»:عرض شود در این دور و زمانه باید کلاهت را سفت و سخت بگیری که باد نبرد و به فکر یک لقمه نون باشی . اگر کلاهت را باد برد و از گرسنگی درمانده شدی و یا کارتن و یا گور خواب شدی و صبح عین گوشت برزیلی یخ زدی شدی کسی جوابگو نیست ودیگ غیرت کسی بجوش نمی آید، اگر علم و مدرک دانشگاهی خرید و فروش شد هم کسی جوابگو نیست واز آن گذشته با سخنرانی های پر طمطراق و"عده های بسی خوشگل/ صد تا چه یکی پشکل/" روی اعصابت هم راه می روند که تازه باید به روانپزشک روانکا و روانشناس هم مراجعه کنی که بیشترشان دفترچه بیمه هم نمی پذیرند. تازه اگر رو به موت هم شوی تا اول پول واریز نکنی پذیرش نمی شوی. یا اگر با تیپای عزراییل دراز کش شدی تا چند میلیون بابت یک متر چاله به نام قبر واریز نکنی پذیرش نمی شوی. از تن فروشی ناچاری بعضی مردم و...هم دیگ غیرت کسی به جوش نمی آید . معتادی وبیکاری وناامنی و...که نگو ونپرس.

تا این جا کار برای همه این مشکلات و بدبختی ها کسی عملا جوابگو نیست ودیگ غیرت کسی هم به جوش نمی آید .

اما واویلا، اگراز دست مشکلات عصبانی شدی ظرفیت تحلیل رفته ات پر شد و چنان فریاد زدی که سرفه ات گرفت و عین" کُفَه شوشَکی" (شاید معادل فارسی اش سیاه سرفه باشد) سرفه طولانی تو را گرفت که بلانسبت شما ............ فورا می گویند که امنیت ملی را خدشه دار کرده ای ، خوراک تبلیغاتی  برای دشمن آماده کرده اید و ... . یا اگر باز عصبانی شده از دست ناتوانی بعضی از این دولتی های نا پاکدست وبی تدبیر وبهارستان نشینان مدعی اصول وامید و گفتی که از سرند شورای نگهبان و نمیر کبیر .... چیزی بهتر از این ها بیرون نمی آید واویلا ناگهان دیگ غیرت اسلامی فورا به جوش می آید و می گویند که شما حق ندارید به آیات عظام و .... که مقدسات مان هستند نازک تر از گل بگویید و نقد آنها از عهده عقل عوام شما خارج است و شما عالم و صالح به این کار نیستند . گاهی هم اگر حرفهای بزرگتر از دهنت بزنی چنان مشت مالی وارشاد وتعزیرمی شوی که کارت بعد از تعزیر به تعمیر و رفو ویا همان وصله پینه اجزا می رسد .

تنها این جاهاست که مملکت صاحب زیاد پیدا می کند و دیگ غیرت خیلی ها به جوش میآید وبنا به لهجه اصفهانی ها دیگ غیرتشان هی می غُلِد ومی غُلِد و می جوشِد ومی جوشِد .

" کله پوک"
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز