جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ - ۰۵:۵۵  |  Friday, 18 October 2019
کد خبر: ۲۵۳۸۶
تاریخ انتشار: ۱۵:۱۹ - ۱۳ تير ۱۳۹۸
روابط عمومی مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی اصفهان، خبر داد:
روابط عمومی مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه مقابله با تغییر کاربری غیر مجازاراضی کشاورزی در شهرستانهای اصفهان و خمینی شهر، در دستور کار این سازمان است، گفت: هشت هزار مترمربع از اراضی کشاورزی به وضع سابق، اعاده شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آوای رودکوف، روابط عمومی مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، اظهار کرد: بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ اراضی زراعی و باغی و احکام 25 مورد قلع و قمع توسط مقام عالی قضایی بطور قطعی صادروبا حضور نیروی انتظامی اجرا شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان،گفت: انجام وظایف قانونی و به منظور حفظ و حراست از اراضی کشاورزی،زراعی و باغی به عنوان منابع ملی و حیاتی ،تامین امنیت غذایی و در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 25 مورد رای قطعی قلع و قمع صادره از مراجع قضایی صادر شد.

او، یاد آور شد: موارد مذکور شامل 50 مورد دیوارکشی به ارتفاع حدود یک متر ونیم در شهرستان اصفهان ، بنا ،محوطه سازی ، ساخت و ساز غیر مجاز که با حضور نماینده دادستان و همکاری و تعامل نیروی انتظامی ،کارشناسان بود که اجرا شد.

آخوندی، افزود: به موجب این حرکت قانونی اراضی تغییر کاربری غیر مجاز در دو شهرستان مذکور تخریب و 8000 مترمربع از اراضی اعاده به وضع سابق شد.

او با اشاره به اجرای تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرستان اصفهان وخمینی شهر تصریح کرد: هرگونه ساخت و ساز و تغییر کاربری در اراضی کشاورزی غیر قانونی است و در صورت مشاهده پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور رای تخریب خواهد شد.

او، در پایان تاکید کرد: از مردم می خواهیم از تغییرکاربری اراضی به طور جد پرهیز کنند.همچنین اگر به دنبال خرید زمین هستند حتما از امور اراضی استعلام کنند.

مدینه صابری/خبرنگار پایگاه خبری آوای رودکوف
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز