مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات، خبر داد:
خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از ۲ میلیون تن گذشت
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آوای رودکوف، مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات، اظهار کرد: از آغاز فصل برداشت تا کنون، دو میلیون و ۲۰ هزار و ۱۹۳ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده است.

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، بیان کرد: این میزان خرید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷.۳ درصد رشد داشته است.

این مرکز، افزود: ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان‏، سه هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان بوده است که تاکنون دو هزار و ۹۱۹ میلیارد تومان از بهای این محصول به کشاورزان پرداخت شده است.

مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات، یادآور شد: تا کنون‏، استان خوزستان با یک میلیون و ۲۳۷ هزار تن‏، بیشترین میزان خرید گندم از کشاورزان را داشته است.


مدینه صابری/خبرنگار پایگاه خبری آوای رودکوف