ایران
اینفوگرافیک / معلمان چگونه رتبه‌بندی می‌شوند؟
 به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوفطرح رتبه‌بندی معلمان اخیراً در هیأت دولت به تصویب رسیده است. طبق این طرح معلمان بر اساس شاخص‌هایی مثل سابقه کار، رتبه‌بندی می‌شوند. با اجرای این طرح، مبالغی نیز به حقوق ماهیانه معلمان و فرهنگیان اضافه خواهد شد. در این اینفوگرافیک به جزئیاتی از نحوه و نتایج اجرای این طرح پرداخته شده است.


گرافیک: پدرام آقایی

منبع داده‌ها: وزارت آموزش و پرورش