مدیرقرآنی موسسه قرآنی ثقلین شهرستان سردرود خبرداد:
آموزش 130 قرآن آموز در موسسه قرآنی ثقلین شهرستان سردرود
پایگاه خبری آوای رودکوف:امیر قابل نژاد مدیرقرآنی موسسه قرآنی ثقلین شهرستان سردرود در گفت و گو با آوای رودکوف، با بیان اینکه 130 قرآن آموز در کلاس‌های آموزشی این موسسه قرآنی حاضر می‌شوند، گفت: روخوانی و روان‌خوانی، ترتیل، تجوید، تدبّر، حفظ، ترجمه، تفسیر و مفاهیم از گرایش های آموزشی موسسه قلمداد می شوند.

وی افزود: قرآن سرچشمه همه مواهب و وسيله وصول به هر نعمت اعمّ از مادّی و معنوی است و با اين كه در واقعيّت و نظام خلقت، انسان بر نزول قرآن تقدّم دارد، ولی خداوند به خاطر اهميّت قرآن كريم در اين آيات آن را مقدّم داشته است.

وی از پایه های قرآن آموزان گفت و خاطرنشان کرد: قرآن آموزان موسسه در پایه های سنّی نونهال، نوجوان، جوان و بزرگسال در کلاس های آموزشی حاضر می شوند.

قابل نژاد، ادامه داد: ترتیل قرآن، قرائت قرآن به طور منظم، آرام، شمرده و همراه با تدبّر در معانی با رعایت قواعد و اصول تجوید است.

وی، تدبّر در قرآن را به معنای تفکر در آیات الهی دانست و افزود: تدبّر در قرآن کریم به معنای تفکر در آیات الهی و نصیحت پذیری از مواعظ قرآن کریم، تفکر متمرکز بر آیه به منظور دست یافتن به شناخت حقیقت بیان شده در آیه است.

مدیرقرآنی موسسه قرآنی ثقلین شهرستان سردرود، یادآور شد: حفظ قرآن به طور طبیعی به انس با آیات الهی می‎انجامد؛ زیرا حافظ قرآن باید برای تثبیت محفوظات قرآنی‎اش دست کم روزی چند بار به قرائت قرآن بپردازد.

وی، با اشاره به فرموده حضرت محمد(ص) افزود: ایشان می فرمایند: راست ترين سخن، رساترين پند و زيباترين حكايت، كتاب خدا(قرآن) است.

وی، اظهارداشت: گفتنی است، برنامه های فرهنگی و مهارت های زندگی نیز در موسسه آموزش داده می شود.

قایل نژاد، ضمن بازگو نمون فقدان دسته بندی موضوعی در قرآن و لزوم یادگیری تفسیر کلام الهی تاکید کرد: يكی از ويژگی‌های قرآن كريم، آن است كه مطالب آن دسته‌بندی موضوعي ندارد و اين گونه نيست كه اين كتاب تمام سخن خود درباره يک موضوع را يک جا و در فصل معيّنی بيان كرده باشد، بلكه در هر صفحه‌ای از آن و گاه در هر آيه‌ای از آن، از موضوعات متعدد و مطالب مختلفی سخن به ميان آمده است. اين امر از جمله اموری است كه نياز به تفسير را ضروری می‌سازد.

گفتگو از امیرمسعود طایفه