طنز به قلم وحید حاج سعیدی؛
افزایش مصرف گاز و تعویض کولر های گازی!
پایگاه خبری آوای رودکوف-وحید حاج سعیدی:دوباره زمستان آمد و مصرف گاز ، تخت گاز در حال بالارفتن است و ظاهراً از افزایش قیمت ها هم جلو زده و رکورد زده است. تا جایی که وزیر نیرو از مردم خواسته ضمن صرفه جویی کولر های گازی شان را هم تعویض کنند! هر چند بعداً داستان را ماستمالی کردند و قضییه را به کولر های فرسوده و کاهش 2 میلیارد مترمکعب در مصرف سوخت گاز در نیروگاه های کشور و ... ربط دادند.

ولی این بزرگوار اشاره نفرمودند که مردم کولرهای گازی فرسوده را به چه دستگاهی عوض کنند؟! چون در حال حاضر قیمت کولر های اسپیلیت از قیمت خون پدر سازنده این کولر ها افزایش پیشی گرفته است! جالب اینکه وزیر نیرو کمبود گاز می کند و ضرورت کولر گازی سخن می راند، از سوی دیگر وزیر نفت راه اندازی خط تولید موتور گازی را بشارت داده است! بگذریم...

هر چند 37 رقم گاز دزدی توسط ماموران شناسایی شده است ولی خرابی کنتور ها هم در این افزایش مصرف بی تاثیر نیستند. همین عمو سیفی ( سرایدار مدرسه خودمان) که چندی است به علت خرابی شماره انداز کنتور گاز ، قبض گاز منزلش درست و حسابی محاسبه نمی شود. البته ایشان به اداره گاز اطلاع داده و در نوبت کنتور گاز است. ولی از روزی که متوجه شده حالا حالا ها از تعویض کنتور خبری نیست ، در اطاق تی شرت می پوشد و بستی شاه توت می خورد! البته جای شکرش باقی است که گاز قابل ذخیره سازی و قاچاق به شیوه های معمول نیست و این شعر «بترسم همی من ز همسایگان / مگر گاز دارد یکی در نهان» فقط شائبه مخفی کردن گاز را در ذهن متبادر می سازد ؛ البته شاید هم منظور شاعر کپسول گاز باشد! علی ایحال با عنایت به اینکه مصرف گاز ایرانیان سه برابر اروپا است به نظر می رسد و امسال مصرف گاز روزانه از ۵۰۰ میلیون مترمکعب فراتر رفته ، باید چاره ای اساسی اندیشید و دیگر ساخت انیمیشن و نصب بیلبورد در بزرگراه ها و تعویض کولر های گازی چاره کار نیست.

هر چند دم دست ترین و ساده ترین راهکار برای مسئولین افزایش قیمت ها است ولی در مورد گازوئیل و بنزین هم دیدیم که این روش ها جواب نمی دهد و خواهشاً دور این مورد را قلم بکشند. اما از آنجایی که ما هم می خواهیم در این آتش دستی از دور داشته باشیم  چند پیشنهاد مدبرانه ارائه می کنیم علی برکت الله:

الف) سیاست تشویق: آقا جان هیچ چیزی جای تشویق و جایزه را نمی گیرد. پیشنهاد می شود به منظور کاهش مصرف انرژی گاز بین خانواده های کم مصرف قرعه کشی کنیم و خودرو  یا کولر غیر گازی جایزه بدهیم تا مردم به صرفه جویی عادت کنند.

ب) کنترل ادارات: حقیقت امر ما هر بار در زمستان به ادارات ولایت خودمان رفتیم ، بعد از خروج از اداره چائیدیم. چون به قدر دمای اطاق ها در ادرات بالاست که ملت بعد از خروج از ادارات گرم و سرد می شوند! یعنی نحوه مصرف انرژی در ادارات به گونه ای است که کارمندان در زمستان تی شرت و در تابستان یقه اسکی و کاپشن می پوشند! اگر این دوستان را توجیه کنند، بخشی اعظمی از منابع انرژی مملکت حفظ می شود.

ج) کنترل هوا شناسی: از قدیم و ندیم گفته اند «هر راست نشاید گفت» چه اصراری است که هواشناسی از سه ماه قبل خبر ورود توده سرد را رسانه ای کند و ملت زود تر احساس سرما کنند و پیشواز بروند و گاز را بیشتر مصرف کنند. اگر دو روز جلوتر هم بگویند ، کفایت است!