در پی اقدامات موثر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی انجام شد:
تشکر مردم از نیروی انتظامی و دستگاه قضایی لنده
پایگاه خبری آوای رودکوف:جمعی از مردم شهرستان لنده با نصب بنر از عملکرد نیروی انتظامی و دستگاه قضایی این شهرستان در موضوع امنیت و برخوردی جدی با ارازل و اوباش و سارقین تشکر و قدردانی نمودند.