آوای رودکوف گزارش می کند:
چرایی تکرار در قرآن
به گزارشپایگاه خبری آوای رودکوف، یکى از راه هایى که قرآن کریم در پیام رسانى خود از آن استفاده کرده، تکرار یک کلمه یا جمله یا یک آیه کامل است. این کار آثار و فوائدى دارد و از محسنات سخن به شمار مى رود.

بايد توجّه داشت قرآن مجيد در مدّت 23سال برحسب موقعيّت ها و حوادث و پيشامدهاى مختلف نازل شده است. قرآن يک كتاب خشک قانونى و يا يک كتاب كلاسیک نيست كه قوانين و مسائل علمى را بطور دسته بندى شده بيان نمايد. قرآن كتاب ارشاد و تبليغ و هدايت است و هدف آن اين است كه حقايق زندگى انسانى و دستورات لازم براى رسيدن به كمال انسانى را بيان كند و از راه نفوذ در روح ها و افكار مردم و موضع قوانين اجتماعى صحيح، جامعه اى به وجود آورد كه كمال مادّى و معنوى را دارا باشد. براى تأمين چنين هدفى، قرآن مجيد درباره تمام موضوعات مورد لزوم سخن گفته است.

قرآن تدريجی و درحوادث مختلف و براى پاسخگويى به نيازهاى گوناگون در طول 23 سال نازل شده است.

این تکرارها غالباً براى تأکید مطلب و تقریرکلام و یا نشان دادن عظمت و اهمیت موضوع و جلب توجه مخاطب به مضامینى است که در آن سوره آمده است. به بیان دیگر، در مجموع هدف این است که توجه شنونده به خوبى به سوى موضوع یا مطلب موردنظر جلب شود. البته در مواردى هم تکرار یک کلمه براى این است که میان موضوع و محمول یا مبتدا و خبر، فاصله زیادى می‌افتد که در این‌صورت تکرار موضوع یا مبتدا براى یادآورى مفید است.

اقرارگرفتن خداوند از مردم
حجت‌الاسلام علی اکبر اکرمی، امام جمعه سراب در گفت‌‌وگو با آوای رودکوف اظهارکرد: خداوند اگر موضوع بسیار مهم است، با تکرار می خواهد، به خاطر اهمیت موضوع تاکیدنماید.

وی، افزود: تکرار در قرآن معنوی و یا لفظی است.
وی، بااستناد به آیه 13سوره الرحمن(فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) بیان کرد: در این آیه می خوانیم: پس كدام يک از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد؟

حجت السلام اکرمی، از دیگر دلایل تکرار آیات در قرآن گفت و ادامه داد: اقرارگرفتن خداوند از مردم از دیگر دلایل تکرار آیات محسوب می شود.

امام جمعه سراب، تکرار آیات را بهانه ای برای عبرت گرفتن دانست و یادآورشد: داستان حضرت ابراهیم و حضرت موسی زیاد تکرار شده است که به خاطر عظمت مطلب است و خداوند می خواهد بگوید که این مطلب آنقدر باعظمت و بااهمیت است که در سوره های مختلف تکرار می نمایم تا مردم بخوانند و عبرت بگیرند.

وی، افزود: تکرار گاهى براى انس بيشتر و نهادينه شدن است.
حجت‌الاسلام اکرمی، تاکیدکرد: تكرار، نشان دهنده وحدت هدف و شيوه است.

تکرار آیات بهانه ای برای توجه به نعمات خاص الهی
در ادامه حجت‌الاسلام عبدالغفار غفاری، امام جمعه بخشایش، نیز اظهارکرد: تکرار در آیات قرآن به نوعی بندگان را متوجه نعمات خاص الهی می نماید.

وی، افزود: تكرار، گاهى براى تذكّر و يادآورى نعمت‌هاى گوناگون است..
وی، بااستناد به آیه 13 سوره الرحمن(فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) بیان کرد: در این آیه می خوانیم: پس [ای انس و جن!] کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟

حجت السلام غفاری، از تکرار آیات و صحبت پروردگار با بندگان ادامه داد: تکرار آیات این نتیجه را می دهد که پروردگارمتعال برای بندگان خودش از جهت کثرت و مداومت نعماتش صحبت می کند.
امام جمعه بخشایش، یادآورشد: درهر تکرار حکمت و هدفی نهفته است. تکرار آیات بندگان را متوجه نعمات خاص الهی می نماید.

وی، افزود: براى ايجاد يک فرهنگ، تكرار مسايل، مهم و ضرورى است.
حجت‌الاسلام غفاری، ضمن بازگونمودن وظیفه مسلمانان دربرابر تکرار آیات تاکیدکرد: وظیفه مسلمانان در برابر تکرار آیات متوجه شدن به عظمت خالق منّان است.

- گزارش از: امیرمسعود طایفه سلطانخانی