فوری؛
طرح جدید مجلس درباره اشتغال بازنشستگان
به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از ایبنا، با امضای ۴۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با الحاق دو تبصره جدید به قانون منع به کارگیری بازنشستگان تقدیم ریاست مجلس شده و در آن شرایط پرداخت حقوق ضمن کار این دسته از افراد معین شد.


طبق تبصره‌های جدید، اولا در صورتی که بازنشستگان اعم از کشوری و لشکری در دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال یابند، صرفا از مستمری بازنشستگی یا حقوق شغل مربوط می‌توانند استفاده نمایند و دریافت همزمان مستمری و حقوق ممنوع است.

ثانیا بازنشستگان موضوع تبصره ۶ فقط با رعایت سقف ساعات کاری مندرج در تبصره ۲ می‌توانند صرفا با یک دستگاه اجرائی مذکور قرارداد همکاری منعقد نمایند.

گفتنی است این موضوع در قالب دو تبصره ۶ و ۷ به قانون مزبور اضافه شده است که مجلس شورای اسلامی دلیل آن را رفع ابهاماتی درباره حقوق بازنشستگی پس از انتصاب به نمایندگی مجلس و  همچنین در مورد دریافت حقوق بازنشستگی و حقوق اشتغال و نظایر آن عنوان شده است.