يکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۶  |  Sunday, 08 December 2019
برچسب ها
برچسب: «جهانگیرایزدپناه»
خاطرات" جهانگیر ایزدپناه"قسمت(6)
کد خبر: ۲۶۴۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۵


به قلم جهانگیر ایزدپناه
کد خبر: ۲۶۴۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


جهانگیر ایزدپناه
کد خبر: ۲۵۷۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲


خاطراتی از "استاد جهانگیر ایزدپناه"
کد خبر: ۲۵۷۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷


طنز ؛
کد خبر: ۲۵۷۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵


جهانگیرایزدپناه:
کد خبر: ۲۵۷۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۹


خاطراتی از "استاد جهانگیر ایزدپناه"
کد خبر: ۲۵۶۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۸


خاطراتی از جهانگیر ایزدپناه
کد خبر: ۲۵۵۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱


جهانگیر ایزدپناه
کد خبر: ۲۵۵۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰


جهانگیر ایزدپناه
کد خبر: ۲۵۵۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۸


جهانگیر ایزدپناه
کد خبر: ۲۵۴۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۳


جهانگیر ایزدپناه
کد خبر: ۲۵۴۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۱


خاطرات استاد جهانگیر ایزدپناه از دوران تحصیل:
کد خبر: ۲۵۴۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵


به قلم استاد "جهانگیر ایزدپناه"
کد خبر: ۲۵۳۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۶


طنز/جهانگیر ایزدپناه
کد خبر: ۲۴۹۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸


جهانگیر ایزدپناه
کد خبر: ۲۴۷۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۷


جهانگیر ایزدپناه
کد خبر: ۲۴۶۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷


جهانگیر ایزدپناه
کد خبر: ۲۴۱۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱


ریشه ضربالمثل ها
کد خبر: ۲۴۱۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹


طنز / جهانگیر ایزدپناه
کد خبر: ۲۴۱۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸