طب اسلامی - سنتی
طب اسلامی در محضر امام رضا (ع)
به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ؛امام رضا (علیه السلام) برای کاهش و دوری از ناملایمات و کسب آرامش و رضایت الهی، توصیه هایی عملی برپایه اصول بهداشتی و تغذیه ای برای حفظ شادابی و نشاط و مقابله با فشارهای ناشی از زندگی روزمره ارایه کرده اند که در ادامه به چند نکته از آنها اشاره می شود.

 بنگر و برگزین آنچه را که موافق و مناسب طبع تو و هماهنگ با معده توست و بدنت از آن نیرو می گیرد و خوراک و نوشیدنی که آن را گوارا می دارد و از آن بهره می برد، پس آن را غذای خودت قرار ده و بر آن مداومت کن.

 بدان که هر کدام از این طبایع تمایل به موادی دارد که سنخیت و سازگاری با آن دارد ، بنابراین آنچه را که سازگار با طبع تو می باشد برگزین.

 کسی که بیش از حد نیاز بخورد ، سودی به بدن نرسانده ، اما کسی که متعادل غذا تناول کند ، بدنش را تغذیه کرده و به آن سود رسانده است.

 راه سلامت این است که هر غذائی را به مقدار کافی و در زمان خود تناول کنی.

 هنگامی دست از غذا بدار که هنوز میل به خوردن داری ، که این شیوه موجب صحت و سلامت بیشتری در بدنت و هوش فزونتری برای عقلت و سبکباری برای وجودت می گردد.

 پس غذاهای با طبع سرد را در فصل تابستان و غذاهای با طبع گرم را در فصل زمستان و غذاهای با طبع معتدل را در فصل بهار و پائیز به میزان نیروی جذب و میل و اشتهایت تناول کن.

 در ابتدا از مواد غذائی سهل الهضم و سبک که مورد نیاز بدنت می باشدبر حسب عادات غذائی خود و شرائط اقلیمی محلی که در آن زندگی می کنی و بر اساس تلاش و نیاز بدن و جدول زمانی خاص شروع کن.

 جدول زمانی که باید در خوردن غذا رعایت کنی به قرار ذیل است :

روزانه یک مرتبه وقتی که هشت ساعت از روز گذشته باشد(یک وعده غذائی) یا سه وعده غذا در مدت دو روز.

یک مرتبه اول روز(صبحانه)،یک بار پایان روز(شنام) .

و یک مرتبه روز بعد هنگامی که هشت ساعت از صبح گذشته باشد ، و در آن روز احتیاج به شام پیدا نخواهی کرد.

 وعده های غذا باید به اندازه باشد نه فزونی .

گردآورنده :محمدسعیدسعیدی مربی ومدرس طب اسلامی وسنتی


صفحه"طب اسلامی و سنتی"پایگاه خبری آوای رودکوف را اینجا دنبال کنید.