پژوهشگر و نویسنده طب سنتی و طب اسلامی:
ماه رمضان، ماه سم‌زدائی هوشمند بدن است
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آوای رودکوف، رضا منتظر ، اظهار کرد: در ایام سال با خوردن مواد مختلف سمومی در بدن و به خصوص کبد، جمع می‌شود که در گوارش دخالت دارند؛ بنابراین روزه‌داران باید از این فرصت استفاده کنند با کم کردن مقدار غذا به بدن از بین بردن سموم داخل بدن را بدهیم.

پژوهشگر و نویسنده طب سنتی و طب اسلامی، بیان کرد: وقتی با توهم و ترس از گرسنگی و تشنگی روبرو هستیم، افراد میزان غذای مصرفی را در این ماه مبارک افزایش می‌دهند که نشان از واهمه از قصه گرسنگی و تشنگی دارد.

او، تصریح کرد: در حالیکه در ماه مبارک رمضان گرفتن روزه طبی باید به کاهش وزن بینجامد؛ شاهد اضافه وزن و سوء هاضمه و مشکلات معده در بسیارری از روزه‌‎داران هستیم.
منتظر با بیان اینکه در ذهن برخی از افراد مواجهه با ماه مبارک رمضان را یک نوع جنگ غذا می‌دانند، اضافه کرد: موضوع تغذیه موضوع و پایه ثابت در ایام ماه مبارک رمضان است.

او، خاطر نشان کرد: نوع غذاهای مصرفی در این ماه مبارک و بیمار شدن بسیاری از افراد در پایان ماه مبارک رمضان، نشان از این دارد که هنوز مردم نوع و نحوه و میزان مصرف غذاهای مورد نیاز در این روز را نمی‌دانند.

مدینه صابری/خبرنگار پایگاه خبری آوای رودکوف