طب اسلامی -سنتی
هفت اصل پیشگیری از بیماریها
پایگاه خبری آوای رودکوف:هفت اصل پیشگیری از بیماریها:


1_تا زمانی که گرسنه نشده اید بر سر سفره ننشینید.

2_کمی قبل از سیری دست از غذا بکشید.

3_شبها قبل از خواب حتما اجابت مزاج انجام شود.

4_تنها زمانی که در سلامت و نشاط به سر می برید،هر نوع غذایی که هوس کردید میل کنید(البته به استثنای غذاهای ممنوعه)

5_هنگام کسالت و بی میلی و سیری  از هیچ مواد خوراکی و نوشیدنی استفاده نکنید.

6_غذا را با نمک شروع و با نمک تمام کنید.

7_هر لقمه را کامل بجوید تا با بزاق دهان آغشته شود.


گردآورنده:محمدسعیدسعیدی مربی طب اسلامی وسنتی


سرویس طب اسلامی _سنتی "پایگاه خبری آوای رودکوف" را اینجا دنبال کنید.