در گفتگوی خبرنگار آوای رودکوف با مردم عنوان شد:
فیلم | ویژگیهای یک خبرنگار خوب (بخش اول)
پایگاه خبری آوای رودکوف:مسئولیت خبرنگاران و اهالی رسانه به علت افزایش تیراژ روزنامه ها ؛تعداد پایگاها و وجود وسایل ارتباطی دیگر همچون اینترنت و فضای مجازی بسیار سنگین شده است . بنابراین اگر خبرنگاران ، نویسندگان و تهیه کنندگان صلاحیت انجام وظایف حرفه ای نداشته باشند و نتوانند اخبار صحیح را در اختیار مردم بگذارند و از طرفی ماموریتی غیر از کار فرهنگی و خبری داشته باشند و به نحوی استقلال خود را حفظ نکنند اعتماد و اطمینان مردم نسبت به آنها از دست خواهد رفت.

(در بخش دوم که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد)

در همین راستا خبرنگار ما در میان مردم رفت و نظرات آنها را در خصوص یک خبرنگار خوب جویا شد که در ادامه بخش نخست آن را با هم می بینیم.