مدیر شبکه بهداشت و درمان لنده خبر داد:
ابلاغ دستورالعمل‌ کرونایی برای صاحبان عزا و عروسی
به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف،مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنده گفت: طبق مصوبه ستاد اجرایی کرونای  و شورای تامین  و حکم داستان محترم شهرستان لنده صاحبان شادی وعزا درصورتیکه که به تعهدات خود به شبکه بهداشت عمل نکنند تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند.

مهندس نعمتی اعلام کرد درصورت تجمع بیش از 20 نفر درمراسمات تشیع وتدفین وجشن عروس چون تجمع درشرایط کرونای تهدید علیه سلامت جامعه محسوب میشود برای صاحبان مراسم پرونده قضایی تشکیل وتحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

وی افزود در همین راستا امروز اولین پرونده قضایی تشکیل وجهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال گردید .

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنده افزود:طبق دستورداستان محترم درصورت استفاد از وسایل صوتی و حتی خواننده ؛ ضمن جمع اوری وسایل با صاحب وسایل برخود قضایی خواهد شد وازاین تاریخ هیچگونه دفن وعروسی بدون مجوز کتبی بهداشت قابل اجرا نخواهد بود.
دبیر ستاد اجرایی کرونای شهرستان لنده  از مسولین  دفاترثب ازدواج ومسئول سردخانه خواست تا  قبل اجرای هر مراسمی مجوز کتبی شبکه را از صاجبان عزا وعروسی دریافت نمایند.