یاداشت به قلم محمد ظاهر آخش:
اداره صمت کجاست؟
پایگاه خبری آوای رودکوف-محمد ظاهرآخش:با افزایش قیمت دلار،قیمت میلگرد و مصالح ساختمانی به طور سرسام آور بالا می کشد بطوری که بعضی از موارد افزایشی از سیصد درصد هم بیشتر است ولی با کاهش قیمت دلار هیچ خبری از کاهش قیمت وجود ندارد.

به عنوان مثال اردیبهشت ماه که دلار حدود ۱۷هزار تومان بوده است قیمت یک شاخه میلگرد ۱۲متری نمره ۱۴ حدود ۸۰هزار تومان بود ،با رسیدن قیمت دلار به ۳۲ هزارتومان ،قیمت همان میلگرد به ۲۲۰ هزارتومان رسید و قیمت سیمان که ۱۶هزارتومان بود به ۱۹ هزارتومان و ۲۱هزار تومان و ۲۴هزار تومان رسیده است .یعنی در طول ۵ماه سه بار افزایش قیمت داشته است .قیمت یک قطعه قوم سقفی با دانسیته خیلی پایین از ۳۰هزارتومان به ۴۰ هزارتومان و ۵۰هزار تومان و الان به ۷۰ هزارتومان رسیده است که باز هم سه بار افزایش قیمت داشته است ولی کاهش قیمت دلار که ناپرهیزی کرده و تا ۲۷ هزار تومان پایین آمده است هیچ تاثیری بر کاهش قیمت ها نداشته است ،یعنی عملا افزایش ها خودسرانه است و میلگردها در انبارها موجود بوده و روزانه به طور دلخواه قیمت ها افزایش می یابند!

حال نکته اینجاست ؛ درست است که تدبیری نیست و بازار رها شده ! ولی دلیل کمبود فعلی سیمان چه می باشد؟ تکلیف چیست و دقیقا اداره صمت کجاست ؟ کار و بارش چیست و مسوولیتش چه؟باید باز هم بنشینیم پای صبر خدا؟؟