آوای رودکوف؛
میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و صادق آل عبا (ع)خجسته باد
از مکه فروغ ایزدی پیدا شد / سرچشمه فیض سرمدی پیدا شد
در هفدهم ربیع از دخت وهب / نو دسته گل محمدی پیدا شد


میلاد رئیس مکتب، محمد مصطفی (ص) و رئیس مذهب، صادق آل عبا خجسته باد.

پایگاه خبری آوای رودکوف

یاسوج