سرویس کشاورزی و دامداری آوای رودکوف؛
چالکود راهکاری برای افزایش کارآیی مصرف کود
پایگاه خبری آوای رودکوف-امیرمسعود طایفه سلطانخانی:چالکود راهکاری مناسب جهت جبران کمبود کودی درختان است . در این روش نزدیک ریشه درخت چاله هایی حفر می کنند و آنها را با مخلوط کودهای آلی و شیمیایی پر می کنند.

راندمان و کارآیی مصرف کود در روش چالکود به مراتب بیشتر از روش پخش سطحی است و چون ریشه‌ها به شکلی مستقیم غذای مطلوب خود را تأمین می‌کنند، بنابراین غذای سالم برای چند سالی بدون زحمت در اختیار درخت خواهد بود.

در روش چالکود دیگر نیازی به پابیل درختان میوه که هزینه بری فراوانی داشته و گاهی بر اثر بی‌مبالاتی و فقدان دقت کارگران ریشه‌های فعال درختان آسیب‌پذیر می‌شود، نبوده و از نظر اقتصادی نیز این روش به صلاح باغدار است، باغدار برای هر چند سال یک بار با احداث دو تا چهار چالکود در سال‌های بعد نیازی به پابیل خاک نخواهد داشت.

به‌دلیل حضور آهک فعال در خاک‌های آهکی، زیادی بی‌کربنات در آب‌های آبیاری، کمی مواد آلی مصرف غیرصحیح (پخش سطحی) کود در سایه‌انداز درختان و با توجه به کمی تحرک اکثر کودهای مصرفی به‌ویژه کودهای فسفاته و سولفاته و عدم رعایت مصرف صحیح بهینه کود و آب، درختان میوه در کشور دچار عدم تغذیه صحیح هستند و به همین دلیل بیان روش صحیح کوددهی در باغ‌های میوه اولویت خاصی یافته است، یکی از بهترین و ساده‌ترین روش‌های صحیح کوددهی اعمال روش چالکود است.


با استفاده از روش چالکود مشکل علف‌های هرز تا حد زیادی کاهش می‌یابد. کود دامی که منبع عمده بذر علف‌های هرز است به‌صورت توده در چاله قرار گرفته و بذر علف‌ها محل مناسبی برای رویش ندارند.

خاک خارج شده از چاله‌ها را به صورت یکنواخت در فاصله بین ردیف‌های درختان پخش و از باز گرداندن دوباره آن به داخل چاله خودداری شود.

در چالکود به‌دلیل مصرف کودهای آلی، کودهای سولفاته و گوگرد، محیط اسیدی است و تحت چنین شرایطی حضور یون‌های بی‌کربنات فراوان در آب آبیاری به لحاظ ترشح فراوان یون هیدروژن در محیط چالکود، مسئله‌ساز نبوده، به عبارت دیگر با اسیدی کردن محیط غذای درخت، جذب مواد غذایی با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد.

سرویس"کشاورزی و دامداری"ما را اینجا دنبال کنید.