در دیدار رئیس اداره ارشاد اسلامی شهرستان لنده با رئیس و کارکنان کتابخانه های عمومی شهرستان:
از مجموعه کارکنان کتابخانه های عمومی شهرستان لنده تجلیل شد/تصاویر
به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف؛در دیدار اسماعیل زارعی  رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان لنده با کارکنان کتابخانه های عمومی لنده که به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی صورت گرفت وی ضمن تبریک هفته کتاب و کتابخوانی، هفته کتاب را یک فرصت مناسب جهت یادآوری نقاط قوت برنامه‌های کتابخانه در طول یک سال و تقویت این نقاط قوت دانست.

دبیر انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان لنده اهم فعالیتهای کتابخانه های عمومی شهرستان را مثبت ارزیابی نمود و تقویت تعامل با شخصیت های فرهنگی و هنری و رسانه ای و مجموعه های مرتبط با حوزه آموزش و فرهنگ و هنر ورسانه را باعث تقویت برنامه‌های پیش بینی شده برای مخاطبان دانست.

در این دیدار صمیمی مدیر و اعضای کتابخانه های عمومی شهرستان دیدگاه ها و برنامه های اجرا شده وپیش بینی شده خود را ارائه دادند.

در پایان این دیدار توسط رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان از مجموعه کارکنان کتابخانه های عمومی شهرستان تجلیل شد.