✍️معصومه روایی_عضو شورای مرکزی جریان مردمی عدالتخواه استان:
سروک در انتظار ورود مقتدرانه
پایگاه خبری آوای رودکوف-معصومه روایی:بنا به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه رأی بدوی پرونده هفت سنگان صادر شد که به موجب این رای کلیه مجوزات و پروانه های غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰فقره پروانه ساختمانی)ابطال و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شده و حسب مورد برای تعدادی از متهمان مجازات های متناسب تعیین شد.

پرونده وسیع زمین خواری هفت سنگان قزوین چنان گسترده و مخرب بود که پای ان را به تریبون نماز جمعه، ان هم توسط نماینده ولی فقیه در استان، امام جمعه محترم شهر قزوین کشاند.

پرونده ای که به موجب آن هماهنگی های نامعقول افراد و نهادهای دولتی در تصاحب ناحق منطقه ای خوش آب و هوا  را سبب شده بود؛ نهایتا بعد از افشاگریِ فساد شکل گرفته توسط جوانان مطالبه گر و همراهیِ  امام جمعه شهر؛ موجب شد پرونده مذکور بعد از مدتها رای ان صادر و از این تضییع حقوق جلوگیری به عمل آید.

در طی همین چند ماهه بارها شاهد ورود و برخورد دستگاه قضا با تعدی و تجاوز به منابع ملی بوده ایم، از تخریب ویلای دختر وزیر و فلان اقازاده تا رای صادره هفت سنگان قزوین.

علیرغم تلاش های مکرر دستگاه قضایی استان در این چند ماهه و رفع تصرف اراضی مورد تعرض، متاسفانه هنوز شاهد تصمیم قاطع جهت برخورد با تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در سروک نبوده ایم.

ساخت و سازهای غیرمجازی که کاخ گونه رشد کرده اند، آن هم با ارائه خدمات غیر معقول، این درصورتی ست که در همسایگی همین ساخت و سازهای غیرمجاز سروک، اراضی تپه دمالی که قریب به بیش از بیست سال پیش و از مصوبات سفر مقام معظم رهبری جهت تامین مسکن نیازمندان صادر شده ست، هنوز شاهد وجود برخی معارضات و کندی پیگیری نتیجه در این باره ایم.

بی شک این پرسش پیش خواهد آمد که:

آیا خون شخصی که بصورت غیرمجاز و مخالف ماده ۸ قانون تغییر کاربری و حفظ اراضی عمل کرده اند از خون مستضعفینی  که سالهاست از حق خویش محروم بوده، رنگین تر است؟!

پای چه اشخاصی درمیان است که سالها باوجود اعتراض به این تخلف محرز و گفته شده توسط برخی دستگاههای مرتبط، شاهد سربراوردن کاخ های به ناحق برافراشته در این منطقه ایم؟!

نهادها و دستگاههای متولی بویژه شورای تامین استان چرا تاکنون تصمیم قاطعی در این باره اتخاذ نکرده است؟!

ساخت و سازهای غیرمجاز سروک از تخریب بناهای شمیرانات، لواسان، ورامین و حتی همین زمین خواری وسیع هفت سنگان پیچیده تر است؟!

باوجود اهتمام بیش از پیش رئیس قوه قضاییه و عزمی که تاکنون در به ثمرنشاندن تعرضات در حیطه های مختلف زیست محیطی داشته اند،انتظار می رود دستگاه قضایی استان بعنوان مدعی العموم همچنانی که تاکنون تلاشهایی را نیز در سطوح مختلف استان در رفع تصرفات داشته اند؛ تعیین و تکلیف ساخت و سازهای غیرمجاز شکل گرفته در سروک را نیز برای اجرای مقتدرانه قانون در برابر کانون های ثروت و قدرت به ارمغان آورند.

باوجود درخواست های مکرر مردمی پیرامون موضوع مطرح شده، منتظر اقدامات درخور دستگاههای متولی در ورود جدی و بدون مماشات با متخلفین در این موضوع هستیم.