به همت گروهای جهادی بسیج شهدای صاحب الزمان عج و شهید علی ولی زاده :
تعداد 100بسته میوه بین نیازمندان شهرستان لنده توزیع شد
به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف؛عضو گروه جهادی شهید علی ولی زاده با اعلام این خبر و ضمن تبریک سال نو گفت:تعداد 100بسته میوه توسط گروهای جهادی بسیج شهدای مسجد صاحب الزمان و  شهید علی ولی زاده با همکاری بنیاد مستضعفان و سپاه ناحیه لنده بین نیازمندان توزیع شد.