همزمان با عید سعیدغدیرخم؛
واکسیناسیون ۱۴ هزار فرهنگی در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد
به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: همزمان با عید غدیر طرح اغازواز واکسن‌های موجود برای فرهنگیان و سعی در استفاده از واکسن های داخلی است


دکتر بانشی گفت: بازنشستگان فرهنگی نیز در گروه سنی مربوطه خود در حال تزریق واکسن هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه وبویراحمد نیز گفت: طرح واکسیناسیون۱۴هزار فرهنگی شامل نیروهای آموزشی ،اداری و خدماتی شروع شده است.

هادی زارع پور در مورد نحوه نوبت دهی به فرهنگیان گفت: بر اساس سنوات خدمت در د گروههای۳۰تا ۳۵ سال آغاز شده و در روزهای آینده بر اساس زمان بندی برای گروه های باسوابق کمتر انجام میشود.

طرح واکسیناسیون فرهنگیان تا ۲۵ مرداد ادامه دارد و پس از آن تزریق مرحله دوم واکسن انجام میشود.