يکشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۶  |  Sunday, 23 February 2020
کد خبر: ۲۴۴۳۲
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۹ - ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
سیاسی
لازم دیده ام پیرامون نشست هم اندیشی طرفداران سردار هاشمی نکاتی مختصر در جواب آنهایی که حاضر به اسم بردن از خود و گروه خود نیستند و به مصداق شعر شاعر،(گرچه جنگی درمیان نیست) سخن چین بدبخت هیزم کش است بیان نمایم
پایگاه خبری آوای رودکوف-دکتر فضل الله جهان آرا:تقدم زمانی قلم در خلقت و آفرینش از اسرار آمیزترین پدیده های آفرینش است و چنان راز و رمزی در کسوت قلم و جوهر آن می باشدکه جزء برجسته ترین پدیدها قرارگرفت تا جای که  پروردگار از آن به قسم  یاد کرده و گوئیا این قسامه مهری بر تائید و تاکید قلم است که کاتبش می بایست آن را در جهت خوب به نگارش و رقاصی در آورد تا حق قسامه الهی را در این باب به کمال برساند. زیرا قلم تجلی آگاهی و اندیشه است و تمام جهد و جهاد صاحب  قلم به عنوان یک رسالت بزرگ، حفظ امانت الهی و پاسداشت ارزش ها وکرامت والای انسان ها است. قلم و نوشتن به انسان وجامعه انسانی فضیلت و رستگاری می بخشد.

نویسندگان و محققان جامعه درشرایط کنونی باید قلم را درخدمت انسجام مردم بکارببرند اما متاسفانه در ادوار تاریخی بسا کسانی که رقص قلم را خلاف شرع و انسانیت به چرخش در آورده اند تا قلم و قلمزنی را به ترکستان برند و سخن امام خمینی (ره) درباره قلم که می فرمایند:« امیدواریم بشر به رشدی برسد که مسلسل ها را به قلم تبدیل کند». را نادیده گرفته اند و درمقام انکار این سخن برآمده ا ند و قلم ها را مسلسل کرده اند که دیگران را مورد هدف قرار دهند تا خوش خدمتی خود را به کسانی که سنگ بر سر راه مردم و نماینده پرتلاش و زحمت کش می اندازند نشان دهند.

این حقیرعهد کردم که چرخش قلم را جز در جهت صحیح ، نشرتعالیم عالیة اسلام، خدمت به مردم ودفاع ازعملکرد انسان های وارسته وخدوم که حق وحقوق آنها توسط عده ای جاه طلب ومقدس مآب که سواربراسب خیال و برتری کاذب خودهستند وخود را قیم مردم می دانند به حرکت در نیاورم. اما گاهاً شاهد تعرض به انسان هایی خدوم در سایت های خبری و فضاهای مجازی هستیم که عنان از آدمی گرفته می شود و بر خود واجب می داند که از عِرض آدمی که به تعبیر روایات حرمتش از کعبه بسی بالاتر است دفاع نماید. لازم دیده ام پیرامون نشست هم اندیشی طرفداران سردار هاشمی نکاتی مختصر در جواب آنهایی که حاضر به اسم بردن از خود و گروه خود نیستند و به مصداق شعر شاعر،(گرچه جنگی درمیان نیست) سخن چین بدبخت هیزم کش است بیان نمایم:

رسول خدا می فرماید:«ان من اعظم الخطایا اللسان الکذوب» به راستی از بزرگترین خطاها زبانی است که عادت به دروغ داشته باشد. ودرجای دیگری می فرماید:«ان المومن ینطبع علی کل شی الا علی الکذب و الخیانه»مومن به هرچیزی عادت می کند جز به دروغ و خیانت. عادت، طبیعت ثانوی است. وقتی کسی به کاری عادت کرد دیگر به آسانی نمی تواند آن را ترک کند: این شرح و وصف حال کسانی است که تنها به نیمه خالی لیوان می نگرند و صفت رذیله حسادت چنان جان و روح شان را فرا گرفته که پیرایش آن بسی سخت است.

قابل توجه افکار عمومی و آنهایی که روزگاران درازی کارشان فرافکنی بوده و هست و به جهت این که وسعت مکان و برتری  برای خود در جریان سردار هاشمی نمی بینند و تشکیلات اصولگرایی با این محوریت را گروهی رزمنده ، جانباز ، خانواده  شهید،جوانانی پرشور و شعف وانسان هایی بی ادعا مدیریت می کنند سترگی این ایده و هضم آن بر ایشان سخت آمده لذا به در یوزه گی افتاده اند و برای مسموم کردن افکار عمومی دست به شائبه و شایعه می زنند تا تشفی خاطر پیدا کنند غافل از این که تشکیلات اصولگرایی با این محوریت روز به روز بر انسجام و پویش مضاعف خود سیر صعودی می پیمایدکه مدعا بودن عصبانیت و هرزه گویی بدخواهان دلیلی واضح و آشکار بر صحت قول اینجانب است. معاندان و به خشم آمدگان از این جریان ولایی را به اشعارسعدی علیه الرحمه رهنمون می کنم:

حیله های تیره انــــــدر داوری
 پیش بینایان چـــــــرا می آوری؟

هر چه دردل داری از مکر و رموز
پیش ما رسواست و،پیدا همچو روز  

گر بپوشیمش ز بنده پــــــروری   
 تو چرا بی رویی از حـــد می بری

   از پدر آمـــــــــوز،کآدم در گناه 
 خوش فرود آمد به سوی پــــایگاه

1-شکاف در تشکیلات:در جواب این گزینه باید عنوان کنم که نه تنها شکاف در تشکیلات بوجود نیامد که انسجام ، همبستگی و روحیه ایثار و ایثارگری چنان معنویتی بر فضای تشکیلات حاکم کرده که خاطرات جبهه و جنگ را در اذهان تک تک افراد تشکیلات تداعی و زنده و ندای درونی هر کس را جهت تحکم ایده و عقیده برای گام هایی استوار و محکم جهت ادوار آینده منسجم تر نموده و آنهائیکه  از دیدن این نقش عاجزند و چشمشان توان دیدن نور را ندارند را به شعر شاعر رهنمون می کنم:

چراغی را که ایزد برفروزد
      هر آن کس پف کند ریشش بسوزد 

2-در خصوص غایبین جلسه باید عنوان کنم که به جهت تغییر تاریخ جلسه از پنج شنبه به جمعه و گرفتاری و مشکلات عدیده زندگی عدم حضورعده ای  در جلسه دال بر مخالفت نبوده و نیست واین حرف از بن و اساس قابل توجیه نیست و چنانچه درصدی صحت داشته باشد بانیان این ایده را به سخنان معاندان ابوذر و فرمایش رسول خدا درباره وی که فرمودند: اگرخیری در ابوذر باشد می آید رهنمون می کنم. 

3-در خصوص بازنشسته های سپاه و بی توجهی سردار باید بگویم که این سخن بسی ناصواب و به دور از انصاف است. سبزپوشان و قبا سبزان حریم ولایت که تحقق سخن امام پیرامون آنها اثباتش یقینی می شود که فرمودند: «اگر سپاه نبود کشور هم نبود» برای کسی که خود از جنس آنهاست تمکین نکردن به خواسته ها و نظر آنها خلاف رای و نظر اصحاب خرد و خردمندان است کما اینکه خود آقای هاشمی برجستگی و امتیازش علاوه بر توانایی، درایت، ذکاوت، روحیه ایثار، شجاعت، خوی و شغل پاسداریش است که از ایشان انسانی متواضع و فروتن ساخته است. باید عنوان کنم که خیلی از دوستان بر آقای هاشمی به جهت انجام کارهای دیگران که هم گروهی نیستند خرده گرفتند و می گیرند و این کار را سبب رنجش دوستان می دانند ولی ایشان بیان داشتند ومی دارند که اگر در دورة آینده صندوق رای اینجانب خالی باشد هر چه از توانم برآید برای دیگران هم انجام می دهم کسی که خیرش به دیگران می رسد قطعاً رحماء بینهم است:

4-فرهنگ دروغ گویی: پیرامون این پروژه باید بگویم که آیات و روایات بسیاری در زمینه زشتی دروغ آمده و آیات تکان دهنده ای حتی دروغگو را در ردیف کافران و منکران آیات الهی می شمارند و تکذیب، آن است که دیگری را به دروغ نسبت دهی و بگویی دروغ می گوید کما اینکه این خصلت در کسی است که عملکرد مثبت دیگران را نمی بیند و به قول شاعر: مرد را چون حسد پر شد تهمت مبتلاست.

آیا بازی با آبروی انسان ها و بردن عِرض آدمی که حرمتش از کعبه بالاتر است دروغ نیست شاهد مدعا بر انکار سخن سخن چینان و گزاف گویان ثبت نام چهل و دو هزار نفری از تحصیل کردگان این خطه در سیستم نماینده فعلی است که نه تنها قطع امید از دولت که آقای هاشمی را مأمن و ملجایی برای خود می دانند. زیر ساخت های موجود در شهرستان های چهارگانه و توابع که از چشم پنهان نیستند.گرفتن ده هزار کنتور گاز برای مردم  و جاده هایی که هر روز مردم شاهد ادامه عرض و طول آنها هستند که قابل پنهان نیستند. سالن های ورزشی، میدان های چمن،اخذ اعتبارات لازم، آوردن وزیر و وزرا به کهگیلویه بزرگ را با چه منطقی قرار است توجیه نمائید.تلاش های شبانه روزی این انسان بزرگ را به چه دیده ای گِل مالی می کنید کما اینکه خورشید پشت ابر نخواهد ماند. و تابیدن انوار پر تلالوی خورشید برشبنم صبحگاهی که قابل پوشش نیست و هزاران دلیل دیگر پس بهتر است که به دوران قبل از سردار نظری بیفکنیم و آن زمان منصفانه به قضاوت بنشینیم.

البته  هر کسی را بهر کاری آفریدند الحق که نمایندگی لباسی است که برازنده قامت اینگونه انسانهاست و به باور من اگر مردم خطه دیارمان در این زمینه و خاص الخاص انتخابات پیش روی که قطع به یقین مهمترین چالش است سخن مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای راکه بیان داشتند سعی کنید به کسی رای بدهید که برای استمرارنظام مثمرثمرباشد را خدای ناخواسته  نادیده بگیرندکه (چشم دشمن کور وگوشش کر) و انشاء الله اینطورنیست ونمی شود نسبت به خادمشان مهندس عدل هاشمی پور قصور وکوتاهی نمایند عذر و تقصیر ایشان در پهنه وسیع تاریخ برای همیشه قابل بخشش نیست. گرچه مردم فهیم وشریف دیارکهگیلویة بزرگ آزموده اند و آزموده را آزمودن خطاست.

لازم است به نماینده ولایی در مجلس شورای اسلامی رهنمون کنم که:

جوانمرد و خوش خوی و بخشنده باش 
 چو حق بر تو پاشد، تو بر خلق پاش

نَمُرد آن که مانَد پس از او بــــه جای
 پُل و خانی و خان و مهمان ســرای

نیامدکس اندر جهان کـــــــــو بماند
 مگرآن کز او نام نیــــــــکو بماند

هر آن کو نماند از پسش یـــــــادگار 
                           درختِ وجودش نیـــــــــاورد بار  
   

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱۰
بخشداری سراسیاب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
0
0
یعنی هم دلاوران و جنگجویان در یک‌کفه و دیگران در کفه دیگه ؟؟؟
دست بردارید از این کاسبی دو مده و فاش شده
دست بردارید از این مرز بندیهای ....
دست بردارید از این تز های ویران کننده جناب جهان ارا . حیف است در اینگونه نسخه ها به شعر فارسی جسارت نکنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
0
0
درود بر این قلم
دست مریزاد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
0
0
سلام آقای جهان آرا . گو کوتاه بیو بل تا .....
بهمئی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
0
0
احسنت بر سردار..و درو بر جهان ارا
بنیامین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۵۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
0
0
درود بر اقای دکتر جهان ارا.فوق العاده بود
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
0
0
بسیار عالی جناب دکتر جهان آرا نوشتید...
بيكار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
0
0
احسنت درود بر قلمتان
با اينكه خودم ارشد دارم ولي بيكار هستم اما بايد از زحمات سردار هاشمي تقدير و تشكر كرد
بيكار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
0
0
احسنت درود بر قلمتان
با اينكه خودم ارشد دارم ولي بيكار هستم اما بايد از زحمات سردار هاشمي تقدير و تشكر كرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
0
0
غیرت=بهمئی
بیطرف
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
0
0
جناب دکتربایدبه عرض جنابعالی برسانم ابیاتی که مرقوم فرمودی حیله های تیره اندر داوری داوری ازمولانا دفترچهارم است سعدی بیچاره رامعاف بفرما
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز