جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۲:۰۷  |  Friday, 05 June 2020
کد خبر: ۲۴۶۴۷
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۲ - ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
جهانگیر ایزدپناه
انسانها وجوامع انسانی ودنیای پیرامونی فرازمانی نیستند وتابع شرایط زمانند و نوع روابط آنها در حال تحول ودگر گونگی است و اداره کردن آنها روش های جدیدی را ایجاب میکند که با گذشته بخصوص 14 قرن پیش متفاوت است .
پایگاه خبری آوای رودکوف-«جهانگیرایزدپناه»مسلمانان معتقدند که قرآن فرا زمانی است و به زمان و عصر خاصی وابسته نیست یعنی در همه زمانها وبرای همه قرون متمادی بشارت ورهنمون سعادت بخش انسانهاست ومحدود به زمان خاصی نیست ورهنمون های آن منسوخ نخواهند شد. قصد وتخصص وتوانایی ورود به این باب را نداریم ولی ما با یک مشکل مواجه بوده و هستیم که می توان گفت ریشه خیلی از بحث ها و پبشامدها ودرگیریی هاست وآنهم برداشت نادرست از فرا زمانی بودن قرآن است .

انسانها وجوامع انسانی ودنیای پیرامونی فرازمانی نیستند وتابع شرایط زمانند و نوع روابط آنها در حال تحول ودگر گونگی است و اداره کردن آنها روش های جدیدی را ایجاب میکند که با گذشته بخصوص 14 قرن پیش متفاوت است . انسان ها و همه جوامع اسلامی چه بخواهیم و چه نخواهیم در چارچوب زمان ، وابسته و ملزم به رعایت شرایط زمانند و برای قرائت و خوانش قرآن فرازمانی واحادیث وروایات شرعی باید خوانش و برداشتی در چارچوب زمان از آن داشته باشیم یعنی برای تدوین قوانین واجرای احکام ثانوی باید شرایط زمان لحاظ شده وقابل انطباق باشد. وانگهی جوامع جدید دارای پیچیدگی ها ومسائلی است که در گذشته مطرح نبوده ونباید انتظار داشت که متشرعین فقهی در همه زمینه ها دخالت وراه حل مناسب آنها را ارایه دهند بلکه وظیفه متخصصین واندیشمندان رشته های علمی –اجتماعی مدیریتی گوناگون است که باید ارائه طریق وبرنامه وقوانین نمایند(البته به گونه ای که تضادی با شرع اسلام نداشته باشد)

می شود گفت که بسیاری از جوامع اسلامی بیشتر دچار نگرش مادون زمانی اند یعنی در خوانش ووضع قوانین وودستورالعمل ها(در چارچوب احکام ثانویه) هماهنگ وهمگام با شرایط زمان وتحولات جهانی نیستند . انسان درزمان ومکان معینی زندگی می کند و وفرا زمانی بودن قرآن به معنی تفسیر وکاربرد فارغ از زمان ورعایت شرایط آن نیست. انسان ها فکر و اندیشه و آگاهی شان نمی تواند ماورا یا فراتر از زمان باشد ونباید هم نگرشی مادون زمان (واپس تر از زمان ) به مسائل داشته باشد. این فرو یا مادون زمان نگری یا واپس گرائی دارای درجات مختلفی نظیر داعشی ، القاعده و طالبان است تا برسد به خوانش های نسبتا معتدل تری .

همچنین اختلاف نظرها در بین مذهبیون یک جامعه بر سر اداره یک جامعه و نحوه حکومت مداری نیز از همین خوانش متفاوت از قرآن سر چشمه می گیرد و هر کس برای دفاع از نظر خودش هم از آیه های قرآنی و احادیث و روایات شهود می آورد . مساله اینجاست که گستردگی مضامین و محتوای قرآن و روایات به حدی است که بالاخره هر کس می تواند شهود مورد نظر خود را در آن ها بیابد و در مقابل مخالفان نظری – خوانشی اش را ارائه دهد و واقعا هیچ کدام از طرفین از شاهد ومصداق آوری دست خالی نمی مانند . پس ملاک ومعیار صحت این یا آن نظر دینی و واقعیت اندیشی چه خواهد بود ؟ وچگونه بدست خواهد آمد ؟

الزامها ومعیارها :

1- درک زمان وشرایط نوین جامعه،نواندیشی، تعامل ،درک عصر وجهان کنونی وقواعد وحقوق بین المللی واحترام به آنها.

2- اهمیت وتوجه کافی به علوم وبینش نوین علمی اجتماعی –سیاسی .

3- وجود آزادیهای دمکراتیک ،کثرت گرایی ،حق بیان نقد وتبادل آزادانه افکار وعقاید گوناگون.

4- درنتیجه رواج علم وعلم اندیشی ودرهم آمیزی آن با باورها وعقاید دینی- فرهنگی آحاد مردم بخصوص اندیشمندان دینی -فقهی گسترش یافته و باعث برداشت واشتراک نظر بیشتر در تفاسیر ودرک مفاهیم قرآنی خواهد شد .این امر خود اختلافات نظری وکشاکشهای ذهنی سیاسی –جناحی مخرب راکاهش وبه سوی بحث وتبادل نظر سازنده وتعالی بخش هدایت خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز