يکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۷  |  Sunday, 09 August 2020
کد خبر: ۲۶۰۴۷
تاریخ انتشار: ۱۸:۲۰ - ۱۹ مهر ۱۳۹۸
اسدالله ربانی مهر
به عقیده کارشناسان امروزما درحوزه قانون گذاری ،اجرا و نظارت مشکلاتی داریم که دو مورد آنها به مجلس برمی گردد و وجود یک مجلس کارآمد می تواند بسیاردرجهت حل مشکلات تاثیرگذارباشد.
پایگاه خبری آوای رودکوف- اسدالله ربانی مهر :مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از قوای تآثیرگذارو نهادی برخاسته از رآی وارده مردم نقش اساسی و تاثیرگذاری در توسعه کشورداردوالبته درهمه کشورها مجلس این نقش راداردودرکشورمانیزمجلس شورای اسلامی دووظیفه خطیرومهم قانون گذاری و نظارت راداردکه اگراین دوموضوع مهم ازطرف مجلس به خوبی انجام شودبسیاری ازمشکلات کشورحل خواهدشدومسیرتوسعه کشورشتاب بیشترخواهد گرفت.


امسال و درروزهای پایانی سال انتخابات مجلس شورای اسلامی درحالی برگزارمی شود که کشوردرشرایط خاصی قراردارد ،بعضی مشکلات ایجادشده بالاخص درحوزه تحریم های دشمن و فشارهای بیرونی باعث شده است که درحوزه اقتصادی مشکلات برای مردم ایجاد شود ودرکنارمشکلات اقتصادی نیز،بعضی مسائل و مشکلات دیگر نیزدرحوزه اجتماعی و فرهنگی در جامعه داریم که باید برای حل آنها برنامه های فوری ،کوتاه مدت و البته بلندمدت پیش بینی شود.

مجلس شورای اسلامی می تواند با تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی ازجمله برنامه های توسعه ای چندساله و باهمکاری دولت درجهت توسعه پایدارکشورنقش اساسی ایفا کند وازهمه مهمتراینکه دراجرای قوانین بایدنظارت درست ودقیق صورت گیرد واگر این دو موضوع مهم بصورت جدی توسط مجلس انجام شود بسیاری از مشکلات فعلی درکشور ازبین می رود.


به عقیده کارشناسان امروزما درحوزه قانون گذاری ،اجراونظارت مشکلاتی داریم که دو مورد آنها به مجلس برمیگردد و وجود یک مجلس کارآمد می تواند بسیاردرجهت حل مشکلات تاثیرگذارباشد،امانکته دیگر اینکه نخبگان جامعه و افراد کارشناس و فرهیخته باید میدان داری کنند تا افراد کارآمد و صاحب نظرانتخاب شوند و همین انتخاب مجلس کارآمد می تواند گام اساسی درجهت توسعه کشور باشد.

 اسدالله ربانی مهر کارشناس ارشد مدیریت بین الملل
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز