کد خبر: ۳۳۷۴۵
تاریخ انتشار: ۰۹ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۳:۱۳
یاداشت به قلم سید علی اکبر زاهدیان؛
دین و دینداری عقیده شخصی است اگر چه همه دینداران ملزم به اقامه وعمل به آن هستند...

 پایگاه خبری آوای رودکوف-سید علی اکبر زاهدیان :دین و دینداری عقیده      شخصی است ؛  اگر چه همه دینداران ملزم به اقامه وعمل به آن هستند.

 اما  تشکیل حکومت  که پیامبر اکرم (ص) آنر رقم زدند هم جهت ترویج و بسط و اقامه آن ضروری است،  یه مسلمان واقعی چه در سایه حکومت طاغوت و  چه در پرتو حکومت اسلامی موظف به  عمل به دین و فرهنگ دینی است.

 در طول تاریخ رژیمها و شخصیتهای سر سپرده ای مانند رژیم پهلوی یا تقی زاده  دوران مشروطه بودن که قصد انحراف یا التقاطی کردن سلام حقیقی را در ایران  داشتند  اما موفق نشدند،بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی هم سازمان  مجاهدین خلق(منافقین) اولین گروهی بودند که کلید اسلام التقاطی را در انقلاب  رقم زدن آنها با پیوند و وارد کردن اصولی از مارکسیسم به اسلام  مروج نوعی    اسلام التقاطی شدند!!!! که از بلوک شرق الهام گرفته بودن ؛ حضرت امام وعلامه  شهید مطهری اولین شخصیتهایی بودن که به این انحراف پی برده و بعنوان خطر فرهنگی روی آن انگشت گذاشتن!!!!

گویا بعد از گذشت 3 دهه از عمرانقلاب برخی از چهره های سیاسی در کشور همچون سازمان مناففین دچار این اشتباه استراتژیک شدن،با این تفاوت که سازمان منافقین اصول مارکسیسم را وارد اسلام کرد، اما اینها با الهام از غرب اصول سکولاریسم و اومانیسم را وارد اسلام کرده و برای اداره کشور مدعی فرمولی با ترکیبی از اسلام و اومانیسم غرب شدن،

همچنانچه یکی از نظریه پردازان این تز، رسماً اعلام کرد که اسلام قادر به اداره کشور نیست!!!!!

تفاوت بزرگ دیگر اسلام التقاطی جدید با اسلام التقاطی سازمان منافقین،مع الاسف حضور بعضی از روحانیت در این التقاط هست،در نقش روحانی این یه اصل بدهی است که هر روحانی بحسب وظیفه دینی چاشنی سخنان آیات قرآن کریم ویا رویات معصومین (ع) است .

اما چاشنی کلام این دسته از روحانیون التقاطی بجای آیات نورانی قرآن کریم، یا روایت معصومین(ع) روایت از فلاسفه و اندیشمندان غرب امثال  کانت، ماکس وبر، اگوست کنت، منتسکیو و...حقوق بشر، آزادی ، تسامح وتساهل آذین بخش خطابه شان هست،

که البته این نشانگر بی اطلاعی آنها از اسلام هست که درحوزه نتوانستد علوم اسلامی را کسب کنند.

لذا در کشور ما اکنون دو اسلام جریان دارد:

1_اسلام حقیقی که حضرت امام آنرا بعنوان اسلام محمدی معرفی کرد.
2_اسلام التقاطی یا (اومانیستی) که حضرت امام آنرا اسلام آمریکایی تعبیر نمود،

چون اسلام حقیقی از قرآن کریم مایه می گیرد ، اطاعت محض از اسلام و قرآن کریم اولین شاخصه وخمیر مایه اصلی آن هست در راس آن غیرت، شرف، ناموس،دفاع ازدین،و...مطرح هست.

در این وادی خداوند متعال باب جهاد وشهادت را برای دفاع از آنها باز کرده،در اسلام حقیقی استفاده از علوم و فنون و تکنوژی روز جهان و کشفیات واختراعات جدید در هر زمینه ای از هر کشوری حتی کمونیسم و از هر دانشمندی حتی منافق فرض و واجب است، "جویندگان میتوانند به منابع اسلامی مراجعه کنند"

اما در امور فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، فلسفی چنین نیست در این حوزه فقط آنچه با اسلام مطابقت دارد قابل قبول و پذیرش است بقیه را باید کنار گذاشت.

فلذا آنچه با متون اسلام در تضاد هست مانند همجنسبازی ، سگبازی،شرابخوری،فحشا، کشف حجاب،ولنگاری، و.... که از آموزه های اومانیسم غرب هست در فرهنگ اسلامی حرام و ممنوع است.

در کنارش اموری مانند: رعایت حقوق دیگران،صداقت، عفت، کمک به نیازمندان، دستپاکی و..... که مورد قبول اسلام هست از هر فرهنگی باشد اسلام آنرا می پذیرد.

در بعض موراد آموزهایی مانند آزادی که فصل مشترک فرهنگ اومانیسم و اسلام است هم وجود دارد اما مقوله آزادی در فرهنگ اومانیسم غرب با فرهنگ اسلام 180 درجه تفاوت دارد لذا حدود وثغور فرهنگ بیگانه برای پذیرش یا عدم پذیریش در اسلام مشخص هست.

اسلام التقاطی جدید در کشور چون تحت تاثیر شدید سکولاریسم و لیبرال اومانیسم غرب قرار گرفته رفاه طلبی و لذت طلبی بخصوص آزادی به سبک غرب و لذت جنسی از شاخصه های بارز آن هست، مریدان این اسلام هر چند فقط در شعار به خداوند ودین اسلام وقرآن کریم پایبندن، اما با پذیرش عملی لیبرالیسم غرب در عمل به آن، خود را آزاد می پندارن،آنها خود را مجاز میدانند هر وقت هوس کردن شراب میل کنند یا برای خوشگذارنی به آنتالیا و قبرس سفر کنند و هر وقت حس عبادت به آنها دست داد نماز گذارند یا به سفر حج روند.

مثلا در قرآن کریم روزه برای هر مسلمان از واجبات است اما آنها بواسطه خوی غربزدگی و رفاه طلبی چون روزه را نوعی عذاب جسمی و در تقابل لذت طلبی ترجمه می کنند اکراه داشته و از آن اجتناب می کنند!!!! ،

جالب اینکه بعضی از اینها روز عید فطر صف اول نماز عید، سجاده پهن می کنند!!!!

در اسلام التقاطی جدید، غیرت، شرف، ناموس جایی ندارد، حتی شهادت طلبی که اوج فداکاری یه مسلمان برای آرمان خود هست نوعی خود کشی و مردود شمرده می شود واژه شهادت را خشونت طلبی ترجمه می کنند!!!! از کشف حجاب با وجود اینکه در اسلام حرام و ممنوع هست بعنوان آزادی استقبال می کنند.

در اسلام التقاطی جدید، غیرت، شرف، ناموس جایی ندارد، حتی شهادت طلبی که اوج فداکاری یه مسلمان برای آرمان خود هست نوعی خود کشی و مردود شمرده می شود واژه شهادت را خشونت طلبی ترجمه می کنند!!!! از کشف حجاب با وجود اینکه در اسلام حرام و ممنوع هست بعنوان آزادی استقبال می کنند.

مثلاً در وجوب رعایت حجاب علاوه بر ادله عقلی و روایات ائمه(ع) ایات مبارکه(احزاب/ 53.احزاب/ 59.نور/ 30-31) و... در قران کریم بیان شده است، در بخشی همین آیه مبارکه سوره نور قرآن کریم صریحاً خطاب به زنان مؤمنه میفرماید:
.... دامان خويش را حفظ كنند و زينت خود را ـ جز آن مقدار كه نمايان است ـ آشكار نكنند و (اطراف) روسري‌هاي خود را بر سينه خود افكنند (تا گردن و سينه با آن پوشانده شود) و زينت خود را آشكار نسازند؛اما آنها با اغماض از کنارش می گذرند

از طرفی همه معترفن فضای مجازی فعلی سکانش در دست طرحان حرفه ای ومشاوره جامعه شناسان و روان شناسان زبده و کار ازموده مجامع غرب هست و خیل کثیری از نسل جدید بیشتر اوقاتش را به یادگیری ونهادینه کردن آن فرهنگ می گذراند وشبانه روز شاهد صحنه های زنان لخت و عریان بوده واطلاعی از فرهنگ خود ندارد.

بشدت متمایل به آزادی به سبک غرب مانند آزادی جنسی وکشف حجاب است،لذا این نسل هرچند جسمشان در ایران هست اما روح و افکار فکریشان در غرب سیر می کند، اینکه مثلا کشف حجاب یا فحشا را اسلام قبول داشته باشد یا نه، برایشان توفیری ندارد اکثر این جوانان نگون بخت در این فضا یاد گفتن ادای فلیمهای مستهجن را تمرین کنند.

اینها زندگی در ایران را سخت و فاجعه بار میدانند! زیرا آنچه در ذهن و روح آنهاست با آنچه جامعه مسلمان ایرانی می گذرد سنخیتی با هم ندارد و کاملا در اصطکاک هست.

از مسخ نسل جوان عبور می کنیم وبه نسل انقلاب برگردیم.

چند روز پیش یکی از قوم خویشان که در تهران اقامت دارد با خانواده مهمان بنده بودن،یه خاطره تعریف کرده که مبین این موضوع هست نقل میکرد یه همکار مسلمان معقول دارم ،شنیدم دخترش کشف حجاب کرده بود بعنوان نصیحت از وی گله کردم نباید به دخترتون اجازه کشف حجاب میدادی، ایشون گفت دخترم جوانی آزاد هست من با کشف حجابش مخالفتی ندارم، گفتم فرض کنید بواسطه این کشف حجاب مورد آزار و اذیت بعضی جوانان بی بندبار قرار گیرد.

از پاسخش شوکه شدم گفت آزاد هست اشکالی ندارد!!!!

مثال دیگر:همه کسانیکه که الفبای اسلام را یاد گرفتن، قبول دارند لمس سگ در اسلام نه تنها حرام بلکه نجس هست،اما باکمال تاسف فیلمی در شبکه های اجتماعی دست بدست شد که مع الاسف مشاور خانم رئیس جمهور وقت هنگام نماز یه سجده به مهر می گذارد و یه بوس به پوزه کثیف و نجس سگ می زند!!!!

اگر نسل جوان بعلت بی اطلاعی از فرهنگ اسلام وتفاوت آن با فرهنگ بیگانه حاضر به پذیریش فرهنگ خود نیست تقصیری ندارند و باید ارشاد شوند جای تاسف اینجاست که بعضی از شخصیتهای مسلمان وسیاسی که عمری را در انقلاب و فرهنگ اسلام گذارندن و حتی بعضی از آنها در در لباس روحانیت هستند و می دانند هیچ مسلمانی نمی تواند
تحت هیچ شرایطی حرام خدا را حلال اعلام کند، یا حلال خدا را حرام اعلام کند، اما خود سوار بر موج حرام شدن،بدیهی است نسل جدید با مشاهده این التقاط  شخصیتهای انقلاب الگو می گیرد. 

البته فرهنگ دینی را نباید با جدلهای سیاسی جناحها اختلاط کرد بحث فراتر از جناح بندی است چرا که هرجناح برای غلبه بر دیگری ممکنه از هر نوعی ابزارنامشروعی استفاده کند و شخصیتهای متفاوتی در هر دو گروه است اصل این هست بعنوان یه مسلمان به هر دیدگاه سیاسی متمایل باشیم .

باید حدود اسلام را خط قرمز خود بدانیم در غیر اینصورت در انحراف خود هیچ شکی و تردیدی نباید نداشته باشیم، نهایتا اینکه حضرت امام بارها فریاد زدن و سفارش میکرد:

غربزدگان را کنار بگذارید!!!!
یا
غربزدگی را ظلمت می دانست
یا
‎کسانی که رو به غرب آورده اند و قبلۀ آمالشان غرب است خودشان را باخته اند
یا
هیچ خطری مانند غربزدگی کشور را تهدید نمی کند
و...
این خطر را با تیز هوشی و فراست بدقت پیش بینی کرده بود،!!!!

مسامحه وسهل انگاری حاکمان نظام بعد از حضرت امام باعث شد که در غفلت آنها طراحان اومانیسم غرب بواسطه در اختیار داشتن ماشین تبلیغاتی مدرن و پیشرفته و راه اندازی جنگ هیبریدی در یک جنگ نابرابری و نامتقارن، نه تنها روح و ذهن نسل جدید را مسخ و از فرهنگ دینی خود بیزار کنند حتی بعضی سیاسیون کشور را با پذیرش اسلام التقاطی در این استحاله وحشتناک با خود همراه کرده و در این سه دهه چراغ خاموش، بذر خود را در قلب وضمیر جامعه بکارند و اکنون شاهد سر بر آوردن کشتزار خود هستند هوادارانی که محصولش در حادثه سال گذشته باجولان کشف حجاب ظهور نمود.

اکنون در کشور جنگ بین اسلام حقیقی و اسلام التقاطی (اومانیستی) در جریان هست،اما چون روح احاد جامعه با دین اسلام حقیقی عجین هست، پیروزی اسلام حقیقی قطعی و در کنارش درشکست اسلام التقاطی (اومانیستی) هیچ شکی نیست، هر چند ممکن است مانند اسلام التقاطی سازمان منافقین در اوایل انقلاب، هزینه ها، خسارات،و قربانیانی برای کشور داشته باشیم.

باتشکر
سید علی اکبر زاهدیان

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: