يکشنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۹  |  Sunday, 29 November 2020
برچسب ها
برچسب: دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
در گفتگوی آوای رودکوف با استاديار گروه علوم و صنايع غذايی، دانشكده كشاورزی دانشگاه تبریز مطرح شد:
... ... ... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۲۸۹۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۹


در گفتگو با دانشيار گروه علوم و صنايع غذايی، دانشكده كشاورزی دانشگاه تبریز مطرح شد:
... ... ...
4 5 ... 85 ... ... ...
کد خبر: ۲۸۸۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶


آوای رودکوف گزارش می کند:
... ... ... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۲۸۷۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۱


آوای رودکوف گزارش می کند:
... ... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۲۷۷۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰


آوای رودکوف گزارش می کند:
... ... ... ...
... ... ... " ...
کد خبر: ۲۶۹۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶


آوای رودکوف گزارش می کند:
... ... ... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۲۶۶۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


آوای رودکوف گزارش می کند:
... ... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۲۶۶۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸


آوای رودکوف گزارش می کند:
... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۲۶۵۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۱


در گفتگو با آوای رودکوف مطرح شد:
... ... ... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۲۶۴۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹


در گفت‌و‌گو با آوای رودکوف مطرح شد:
... ... ... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۲۶۴۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۵


آوای رودکوف گزارش می کند:
... ... ... ...
- ... ... ... ...
کد خبر: ۲۵۸۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۱


آوای رودکوف گزارش می دهد:
... ... ... ...
- ... ... ... ...
کد خبر: ۲۵۷۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۹


آوای رودکوف بررسی کرد:
... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۲۵۶۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷


آوای رودکوف گزارش می دهد:
... ... ... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۲۵۶۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۴


آوای رودکوف بررسی کرد:
... ... ... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۲۵۴۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۰


آوای رودکوف، گزارش می دهد:
... ... ... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۲۵۱۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۲


آوای رودکوف گزارش می دهد:
... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۲۴۹۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱


آوای رودکوف گزارش می دهد:
... ... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۲۴۸۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴


آوای رودکوف بررسی کرد:
... ... ... ...
... ... ... ...
کد خبر: ۲۴۷۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۲


آوای رودکوف، گزارش می دهد:
... ... ... ...
- ... ... ... ...
کد خبر: ۲۴۵۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴