برچسب ها
رودکوف ورزشی؛
بانوی کوهنورد لنده ای در طول یک روز توانست همزمان ، به دو قله صعب العبور نول شمالی باارتفاع 4135 ونول جنوبی باارتفاع 4108 صعود نماید.
کد خبر: ۳۲۹۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

رودکوف ورزشی؛
بانوی کوهنورد لنده ای در طول یک روز توانست همزمان ، به سه قله حوض دال ؛سیچانی وبرد آتش صعود نماید.
کد خبر: ۳۲۸۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

رودکوف ورزشی؛
قله قلات بزی با ارتفاع 4150متر از سری قله های خطالراس غربی دنا در مجاورت با روستایی به نام ماندگان قرار دارد
کد خبر: ۳۲۸۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

رودکوف ورزشی؛
قله «قاش مستان» بلندترین قله رشته کوه دنا است که ۴ هزار و ۴۵۹ متر ارتفاع از سطح دریا دارد.
کد خبر: ۳۲۷۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۹

رودکوف ورزشی؛
کوهنوردان لنده ای قله 5137 متری آرارات ترکیه را فتح کردند.
کد خبر: ۳۲۷۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۹