برچسب ها
در پی نوسات اخیرذ برق لنده عنوان شد:
فرماندار لنده در واکنش به قطع و وصل مکرر برق لنده و نوسانات اخیر گفت:ما بخاطر ۸ سال بی توجهی و ترک فعل نسبت به زیرساخت های اصلی شهرستان لنده به اندازه ۸ سال عذرخواهی می کنیم.
کد خبر: ۳۲۷۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۱

خط انتقال برق لنده به دلیل فرسودی دیرک ها و پایه های برق گاها دچار شکستگی می شوند و ساعتها بی برقی را در پی دارد
کد خبر: ۶۵۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۶

اوای دنا:همه ساله با اغاز گرمای طاقت  فرسای تابستان در بخش لنده شاهد قطع مداوم جریان برق هستیم. که نوسانات این پدیده حیاتی با توجه به گرمای هوا و تقارن آن با ماه مبارک رمضان مردم این شهر را کلافه نموده است. شواهد و قرائن حاکی از آن است که در اغلب محله ها و کوچه های این شهر نوسانات برق باعث سوختگی و از کار افتادن سیستم های خنک کننده مردم شده است . از عوامل اصلی نوسانات برق لنده می توان ضعیف بودن شبکه ی برق  رسانی ، کهنه و فرسوده بودن شبکه برق ،نبود ایستگاههای ذخیره برق را نام برد. امیداست مسولین زیربط با توجه به گرمای هوا و تقارن این گرمای طاقت فرسا با ماه مبارک رمضان در صدد حل این مهم برآیند و مردم این شهر محروم را از کلافگی و نگرانی در بیاورند.
کد خبر: ۸۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۰۳