آرشیو نظرسنجی
عملکرد سید محمد موحد نماینده کهگیلویه بزرگ را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
نظری ندارم