آرشیو نظرسنجی
شما مخاطب عزیز به کدام جناح سیاسی بیشتر گرایش دارید؟
اصولگرا
40.54%
اصلاح طلب
40.54%
مستقل
18.92%