« آواي رودکوف» خود را به اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري پايبند مي‌داند و مبناي فعاليت اين سايت بر سه اصل « بيطرفي » ، «دقت » و « انصاف » استوار است.

      
آرشیو نظرسنجی
شما مخاطب عزیز به کدام جناح سیاسی بیشتر گرایش دارید؟
اصولگرا
40.54%
اصلاح طلب
40.54%
مستقل
18.92%