آرشیو نظرسنجی
عملکرد دولت تدبیر و امید در شهرستان لنده را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
19.23%
خوب
7.69%
متوسط
15.38%
ضعیف
57.69%