آرشیو نظرسنجی
عملکرد شورای شهر لنده را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
44.44%
متوسط
33.33%
خوب
22.22%