آرشیو نظرسنجی
عملکرد نماینده حوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ را در شهرستان لنده چگونه ارزیابی می کنید
عالی
10%
خیلی خوب
2.5%
خوب
15%
ضعیف
72.5%