آرشیو نظرسنجی
اگر بخواهید به شورای شهر لنده در دوره پنجم نمره بدهید چه نمره ای را منظور می فرمایید؟
0 تا 5
74.77%
5 تا 10
6.31%
10 تا 15
3.15%
15 تا 20
15.77%
تعداد کل آراء : ۲۲۲