آرشیو نظرسنجی
در انتخابات 96 به چه کسی رای می دهید؟
محمود احمدی نژاد
61.67%
اصولگرای دیگر
10%
حسن روحانی
21.67%
اصلاح طلب دیگر
6.67%