آرشیو نظرسنجی
شما به عملکرد دولت "تدبیر و امید" چه نمره ای می دهید؟
5 تا 10
57.52%
10 تا 15
11.5%
15تا 20
30.97%
تعداد کل آراء : ۱۱۳