آرشیو نظرسنجی
به نظر شما کدام یک از موارد زیر باید در اولویت کاری مسولان لنده قرار گیرد؟
توسعه سیاسی
2.22%
خروج لنده از بن بست
84.44%
جذب سرمایه گذار
13.33%