آرشیو نظرسنجی
عملکرد مسولان شهرستان لنده را در خصوص پیشگیری از کرونا چگونه ارزیابی می کنید؟
خیلی خوب
20.74%
خوب
33.33%
متوسط
45.93%